Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd komt op 10 juni a.s. na bijna 23 jaar een einde aan mijn werkzaamheden bij Hagro Keukens.
Gedurende deze tijd heb ik met veel van onze klanten contact gehad, meestal door de telefoon en via de mail (fax in het begin), maar ook tijdens de huisbeurzen bij de fabrikanten.
Veel gedeeld, geluisterd, gepraat en ook vaak veel gelachen. Mijn werk heb ik dan ook dankzij de goede contacten met heel veel plezier gedaan. Bedankt daarvoor.
Mijn werkzaamheden worden overgenomen door Jeroen Leistra en Dylan Roufs.
Ik wens een ieder alle goeds, zakelijk, maar vooral ook privé.
Met vriendelijke groet,
Albert Jonkman
Albert Jonkman.png