Vanwege het beleid en de maatregelen van onze regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken alle medewerkers van Hagro zo veel mogelijk thuis. Ook proberen we de reisbewegingen van onze buitendienst-medewerkers zoveel mogelijk te beperken en in plaats van proactief bezoeken andere middelen in te zetten; zoals telefoneren, emailen en beeldbellen.

 

Wanneer het echter wenselijk en/of noodzakelijk is dat één van onze buitendienst-medewerkers jou persoonlijk bezoekt, dan is dat zeker in te plannen. We willen je vragen om dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en ook de reden van het bezoek daarbij aan te geven. We nemen dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.

{laatste update: 29-09-2020 15:00}